X

واحد تست ورزش

واحد تست ورزش

 مسئول بخش : فاطمه نیک خواه نسب (مدرک تحصیلی : کارشناس کامپیوتر )
پرستار : فرح انگیز طالشی (مدرک تحصیلی کارشناس پرستاری)
موقعیت مکانی : طبقه همکف بیمارستان ، انتهای سالن لابی
شماره تماس مستقیم : 32119161-026


اهداف :

تست ورزش یکی از مهم‌ترین روش‌های بررسی بیماری رگ‌های کرونری قلب است. زمانی که بیمار شروع به ورزش میکند، عضلات نیاز بیشتری به خون رسانی دارند و بنابراین قلب مجبور است تندتر و قوی تر ضربان بزند. به این ترتیب حین ورزش، خود قلب از همه اعضای بدن فعال تر بوده و نیاز به خون‌رسانی بیشتری دارد. 

در یک قلب سالم رگ‌های کرونری می ‌توانند جوابگوی این نیاز افزایش یافته باشند، اما زمانی که رگ‌های کرونری دچار تنگی هستند از عهده ی این کار بر نمی ‌آیند و قلب دچار کمبود خون‌رسانی و کمبود اکسیژن شده و متعاقب آن دچار درد می‌شود. در این شرایط تغییراتی در نوار قلبی، فشار خون و ضربان قلبی ایجاد می ‌شود که بیماری را آشکار می‌سازد. این موضوع اساس به‌وجود آمدن تست ورزش است.

از تست ورزش علاوه بر تشخیص تنگی کرونر، در بیماران تشخیص داده شده نیز برای تعیین سطح فعالیت قابل تحمل بیمار استفاده می شود و همچنین بعد از آنفارکتوس قلبی برای سنجش میزان تحمل قلب به کار می رود.

هنگام تست ورزش بیمار بمدت ۶ تا ۱۵ دقیقه تحت فعالیت مداوم و پیشرونده قرار می گیرد و پس از هر ۳ دقیقه مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

 


شرح خدمات :

ابتدا علائم حیاتی بیمار کنترل میشود . سپس کابل تست ورزش را به بیمار وصل کرده و در مورد مراحل انجام تست ورزش به بیمار توضیحاتی ارائه میشود . از مرحله گرم کردن آغاز میگردد که هر مرحله سه دقیقه و با شیب 10 درصد شروع و در هر مرحله شیب 2 درصد افزایش پیدا میکند . بنا بر سن و علائم حیاتی بیمار ماکزیمم زمان انجام تست ورزش توسط دستگاه تعیین میگردد که این ماکزیمم شش دقیقه و 85 درصد میباشد.  

افزودن محتوا...

دی ان ان