X

مشارکت در درمان

راهنمای بیمار / مشارکت در درمان
مشارکت در درمان
  • نقش شما در موفقیت درمان
  • حقوق و مسئولیت های بیمار
  • راهنمای ایمنی بیماران

 مشارکت در درمان

راه های زیادی برای مشارکت در درمان شما برایتان وجود دارد. ما شما را تشویق می کنیم که به راحتی با گروه درمانی خود صحبت کنید، در صورت لزوم در انتخاب های درمانی خود مشارکت داشته باشید و در بهبود روند درمان خود دخیل باشید. برای آگاهی خود و خانواده تان از چگونگی مشارکت در درمان، قسمت ایمنی بیمار را مشاهده کنید.
پیشنهاد میکنیم که ابتدا مستند حقوق بیماران را مطالعه کنید. سپس برای آگاهی از آن چه که باید در طول اقامتتان در بیمارستان در انتظار آن باشید، راهنمای بیماران را دانلود و مطالعه فرمایید. این راهنما در برگیرنده اطلاعات مهمی اعم از مسایل شخصی، ایمنی بیمار و هزینه های درمان می باشد.


مسایل مبهم درمورد حقوق بیمار

برای رفع ابهامات احتمالی موجود در مورد حقوق بیمار، با شماره تلفن ...... تماس بگیرید و یا به آدرس الکترونیک ........ ایمیل بزنید. درصورتی که ابهامتان از این طریق رفع نشد، می توانید به دفتر روابط عمومی بیمارستان واقع در ...... مراجعه نمایید.

 مطابق با مفاد منشور حقوق بیمار

بيمارستان موظف است جزئيات هزينه هاي انجام شده جهت بيمار را در هر مرحله از درمان در صورت درخواست وي و يا خانواده اش ارائه نمايد. صورتحساب نهايي هنگام ترخيص با جزئيات كامل تحويل بيمار خواهد شد.


مطابق با مسئولیت های بیمار

اجتناب از هرگونه ارتباط مالي مستقيم با پزشكان و ساير گروههاي درماني و پرداخت كليه وجوه لازم فقط به صندوق بيمارستان در قبال اخذ رسيد.

 

ایمنی بیمار با پرسیدن سوال در مورد دارو ها، کاربرد انها ، تستهای ازمایشگاهی و اقدامات درمانی خود ما را در جهت مراقبت بهتر از بیمار یاری کنید.

برای ما دارویی که شما در منزل مصرف می کنید مهم است تا مطمئن باشیم که با داروهای تجویزی در بیمارستان تداخل نداشته باشد.

سوابق بیماری شما ، هر گونه سابقه الرژی برای ما مهم است. هیچ چیزی از سابقه پزشکی شما نباید مخفی بماند.

همیشه دستبند شناسایی خود را همراه داشته باشید و مطمئن شوید

دی ان ان