X
گردشگری سلامت

صنعت گردشگری علاوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، كاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه می‌شود.


بیمارستان فوق تخصصی تخت جمشید ارائه‌ دهنده بهترین خدمات تشخیصی، درمانی در سطح استانداردهای یبن المللی است که دسترسی بیماران سراسر جهان و بخصوص کشورهای منطقه را به بهترین سرویس درمانی فراهم می‌سازد.
ما ترتیب دریافت خدمات تشخیصی، درمانی را برای شما فراهم ساخته، آن را در مراکز درمانی مجهز خود با مجرب‌ترین پزشکان، کادر درمانی و با بیشترین صرفه‌جویی در هزینه‌ها ارائه خواهیم داد همچنین خوشحال خواهیم شد که رضایت شما را به بهترین نحو جلب نمائیم.

 

واحد IPD : واحدي است در بیمارستان که وظیفه آن ایجاد هماهنگی هاي لازم در ارائه کلیه خدمات ویژه به بیماران خارجی می باشد

 

اهداف واحد: به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراقبت هاي پس از عمل می باشد. اهداف IPD شامل موارد ذیل میباشد:

 . 1پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی، ایمیلی یا برقراري کنفرانس با پزشک معالج

. 2 هماهنگی با پزشک معالج و واحدهاي بیمارستان اعم از درمانگاه، پاراکلینیک، اتاق عمل،بخش بستري،ترخیص و امور مالی جهت تسهیل فرآیند تشخیص و درمان و ارتباط با ارجاع کننده بیمار.

. 3 انجام برآورد هزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار پیش از سفر

 . 4ارتباط با ارجاع دهنده بیمار و تعامل بر اساس قرارداد معتبر

5 . هماهنگی با بخش هاي پشتیبانی خارج از بیمارستان جهت خدمات مورد نیاز بیمار و همراهان وي اعم از استقبال و بدرقه فرودگاهی، هتل، مترجم وسایر نیازهاي رفاهی و گردشگري.

 

اعضاء واحد:

ریاست دپارتمان IPD- دکتر سعید هاشمی اصلانی

پزشکان دپارتمان IPD – کلیه پزشکان بیمارستان

مدیریت پرستاری دپارتمان IPD – سعید سیاوشی

کارشناس مسئول IPD- خانم دولتشاهی

کارشناس مسئول روابط عمومی – مهدی حیدری

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – میثم فلاح نژاد

 

درباره بیمارستان
پروژه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تخت جمشید در سال 1383 و با ظرفیت 150 تخت (ویژه و بستری) در زیر بنایی معادل 12000 متر مربع در دو بلوک مرتبط به هم آغاز گردید. در سال 1393 مراحل نهایی پروژه به پایان رسیده وبیمارستان مورد بهره برداری قرار گرفته است.
دی ان ان